www.demontaz-vstrikovacu.cz
Terezy Novákové 1238/64
Brno-Řečkovice 612 00

Demontáž vstřikovačů, vytahovaní vstřiků

demontáž vstřikovačů, vytažení vstřiku

Demontujeme vstřikovače všech typů a značek, které nejdou z motoru vyjmout (např. vlivem koroze, zapečení apod.). Vytahování vstřikovačů probíhá za pomoci speciálních přípravků a to vše bez zásahu do motoru.

Vstřikovače většinou nelze bez naší pomoci vytáhnout u motorů založených na principu Common Rail (např. Mercedes-Benz, Volvo) a HDI (např. Citroën a Peugeot).


Vytahování vstřikovačů provádíme kvalitními mechanickými a hydraulickými přípravky, které vynikají svou extrémní pevností a především šetrností k motoru.

Vytažení vstřiků provádíme na všech značkách a typech osobních, užitkových a nákladních vozidel.

Levné přípravky, které naleznete na internetu nejsou ve většině případů atestované pro demontáž vstřikovačů a tak mohou poškodit Váš motor!

Proč nejdou vstřikovače z motoru vytáhnout?

Zjednodušeně řečeno, u výše zmíněných typů motorů musí vstřikovač "rozprašovat" palivo kolmo na horní plochu pístu. Vstřikovač tak musí být logicky vsazen zpravidla po celé výšce hlavy motoru směrem ke spalovacímu prostoru.

Ve většině autoservisů a bohužel i automobilek jsou ocelové vstřikovače vloženy do hlavy motoru bez předchozího ošetření speciálním mazivem.

Nynější obecný předpis ukládá u těchto typů motorů vstřikovače vymontovat, zkontrolovat a namazat cca každých 30 000 tis. km, fakt je ten, že ve většině případů jsou prováděny pokusy o vytažení vstřikovače až když jsou vstřikovací trysky nefunkční, což zpravidla bývá po více než 200 000 kilometrech.

Speciální mazivo zabraňuje korozi hlavy a především vstřikovačů.Teplotní změny, namáhání hliníkové hlavy a ocelových vstřikovačů má za následek jejich korozi. Korozí se zvětší objem dílů a to způsobí nemožnost vytažení vstřikovačů bez speciálních přípravků. V některých případech, i s použitím těchto přípravků, je velmi obtížné vstřikovače z motoru vytáhnout.

Jak tedy demontáž vstřikovačů probíhá?

Demontáž zalehlých vstřiků, vytažení zarezlého vstřikovače

Vytažení vstřikovačů provádíme přímo na vozidle speciálními přípravky určenými přímo k vytažení vstřikovačů. Demontáž vstřikovačů provádíme buď mechanicky nebo hydraulicky.

Kromě demontáže drobných dílů (palivové trubky) není nutno do motoru nijak zasahovat (např. demontovat hlavu). Což výrazně zkracuje dobu opravy a snižuje finanční náklady na opravu motoru.

Vytahování vstřiků provedeme bez poškození motoru, avšak při vytahování vstřiku, je ve výjimečných případech vstřikovač extrémně namáhán a tak nelze jeho poškození zcela jistě vyloučit.

K poškození vstřikovače dochází v opravdu ojedinělých případech, ve většině situací je však vytažení vstřiku provedeno bez poškození vstřikovače a samozřejmě i motoru.


Je nutné před vytažením vstřikovačů něco z motoru demontovat?

Před naším příjezdem můžete motor k demontáži vstřikovačů připravit:
(demontovat, palivové trubky, příslušenství motoru, pokud je to technicky možné sundat víko ventilů...)

Jednoduše řečeno připravit motor k demontáži vstřikovačů tak, jako by jste chtěli vstřiky z motoru vytáhnout.

Co je nutno z motoru demontovat Vám rádi sdělíme na dotaz. V případě, že motor k demontáži nebude přichystaný, náš technik si komponenty motoru bránící demontáži vstřikovačů sám demontuje.

Za demontáž bude účtována sazba za každou započatou hodinu práce, viz. ceník.

Existuje nějaké riziko, že se vstřikovače poškodí?

Samozřejmě ne vždy se podaří demontovat vstřikovač zcela bez poškození. Tato situace nastává opravdu u extrémně zkorodovaných vstřiků, nicméně úspěšnost vytažení vstřikovače naší firmou bez poškození je cca 85%. I přesto, že vstřikovač bude při demontáži nenávratně poškozen, však ušetříte finance za rozebrání motoru a další náklady s tím spojené.

V případě, že se rozhodnete "uvízlé" vstřikovače z motoru demontovat bez speciálních přípravků, zcela jistě poškodíte nejen samotný vstřikovač ale i hlavu motoru či její části. Jestliže jste zde nenalezli informace, které by Vás zajímali neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt